Werkwijze

Hoe werkt het
In een vrijblijvend (kosteloos) kennismakingsgesprek ervaar je of mijn benadering bij je past. En ik zie of je vraag past bij mijn mogelijkheden.
Als het een ‘ja’ is bepalen we aan de hand van je hulpvraag hoe en hoe vaak we in eerste instantie met elkaar aan het werk gaan. Na dit gesprek volgt een traject van individuele sessies.

 Locatie: in overleg.
Mogelijkheden: praktijkruimte in Tilburg (gezondheidscentrum Korvelplein), landgoed De Stille Wille in Oost-West-Middelbeers, bij jou thuis of een ander passend alternatief. 

Duur van het traject
Het is een open deur; ieder individu is uniek.  De duur van de behandeling hangt daarom af van de aard van je vragen, je wensen en je mogelijkheden. Heb je een concrete hulpvraag die direct om aandacht vraagt, dan zijn vaak drie tot vijf sessies genoeg. Een diepgaander proces van zelfonderzoek en zelfontwikkeling vraagt doorgaans meer tijd. Hoeveel sessies uiteindelijk nodig zijn zal dus per persoon en per hulpvraag verschillen. Een sessie duurt één tot anderhalf uur.

Tarief
Voor een sessie betaal je € 55,- en wanneer de behandeling bij jou thuis plaats vindt betaal je mogelijk ook een reiskostenvergoeding. Na elke behandeling ontvang je een factuur.

IndividUnica is aangesloten bij de beroepsvereniging FAGT en opgenomen in het register van de koepelorganisatie RBCZ. Daardoor is (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk uit het aanvullend pakket van de ziektekostenverzekering.
Het bedrag varieert per verzekeraar en soort verzekering. Voor het vergoedingenoverzicht van 2019 zie ook www.fagt.org/ 

Klachtenregeling
Ook al zijn er zorgvuldig afspraken gemaakt over de te volgen behandelwijze, het zou kunnen voorkomen dat er hierover onenigheid ontstaat en we er samen niet uitkomen. Je hebt dan de mogelijkheid om je te beklagen bij de geschillencommissie Quasir. Voor meer informatie:  www.quasir.nl en www.zorggeschil.nl

* Wanneer je de behandeling niet vergoed krijgt uit je ziektekostenverzekering, of de financiële middelen voor de eigen bijdrage ontbreken,  kunnen we overleggen over de betaling.