Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY REGLEMENT

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in mei 2018 is het verplicht om hier in een privacyreglement te vermelden hoe persoonsgegevens verwerkt worden. Dit reglement is opgenomen in de algemene voorwaarden van praktijk IndividUnica.

TARIEVEN EN AFSPRAKEN
Een consult duurt gemiddeld één tot anderhalf uur. Kosten € 55,-. Wanneer de behandeling bij de cliënt thuis plaats vindt wordt mogelijk ook reiskosten in rekening gebracht. Deze kunnen niet worden gedeclareerd.
De behandeling wordt gedeeltelijk vergoed door vrijwel alle ziektekostenverzekeraars, uit de aanvullende verzekering. (Psychosociale therapie valt onder alternatieve zorg)
De hoogte van de vergoeding varieert per verzekeraar. Het is daarom aan te bevelen de eigen polis te raadplegen of contact op te nemen met de verzekeraar.

Na ieder consult ontvangt de cliënt een factuur.

Een consult afzeggen kan zowel per e-mail als telefonisch. Tot uiterlijk 24 uur voor de afspraaktijd is dat kosteloos. Bij niet of te laat afzeggen wordt de consultprijs in rekening gebracht (die niet gedeclareerd kan worden)

BEHANDELOVEREENKOMST
De therapeut is bij wet verplicht een behandelovereenkomst af te sluiten met de cliënt. Hierin wordt het doel van de behandeling genoemd en bevestigd dat de algemene voorwaarden bekend zijn bij de cliënt.

KLACHTENREGELING
Ook al zijn er zorgvuldig afspraken gemaakt over de te volgen behandelwijze, het zou kunnen voorkomen dat er hierover onenigheid ontstaat en je er samen niet uit komt. Je hebt dan de mogelijkheid om je over je therapeut te beklagen  bij de onafhankelijke klachtencommissie  https://quasir.nl , geschilleninstantie http://www.zorggeschil.nl/ Meer informatie op de website van de beroepsvereniging FAGT  https://www.fagt.org/client-en-student/wkkgz-klachtbemiddeling-geschillencommissie

CONTRA-INDICATIE VOOR BEHANDELING
Wederzijds respect is een belangrijke waarde, daarom wordt agressie niet getolereerd. Boosheid uiten kan natuurlijk wél.

Alcohol, drugs en soms ook medicijngebruik beïnvloeden het bewustzijn. Wanneer de cliënt onder invloed is van alcohol en/of drugs gaat de behandeling niet door.
Bij medicijngebruik dat invloed heeft op het psychisch functioneren  is overleg noodzakelijk. Graag ook vermelden wanneer er sprake is van gevoeligheid voor psychose, dan kan daar in de behandeling rekening mee gehouden worden.

Bedenk vooraf of er nog andere belangrijke dingen zijn om door te geven aan de therapeut, om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen bereiken met de behandeling. Wanneer informatie m.b.t. de gezondheid, ziekte en/of medicijngebruik wordt achtergehouden kan dat het therapeutisch traject nadelig beïnvloeden.

PRIVACYREGELS
Wanneer via het contactformulier op de website contact opgenomen wordt, worden mailadres en telefoonnummer alleen gebruikt om hierop te reageren.

Verdere informatie en persoonsgegevens van de cliënt worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen doorgegeven aan derden na overleg met en (schriftelijke) toestemming van de cliënt.

DOSSIERVORMING
Wettelijk is de therapeut verplicht een dossier bij te houden over de cliënt en zijn behandeling.  De cliënt heeft het recht om dit dossier in te zien of een kopie te krijgen. Het kan zijn dat aan dit laatste kosten verbonden zijn. De cliënt heeft, voor zover de wet hierin niet beperkt, het recht bepaalde informatie te laten wijzigen.

Het dossier wordt beveiligd opgeslagen en de therapeut is verplicht dit dossier 15 jaar op een afgesloten plaats te bewaren en daarna te vernietigen.
Bij overlijden van de therapeut worden de dossiers overgedragen aan een vooraf aangewezen waarnemer.